Thiết bị cần bảo trì (có thể chọn nhiều thiết bị)

  + Điều hòa+ Máy giặt+ Bình nóng lạnh+ Hút mùi+ Quạt+ Khác

  Thời gian bảo trì tốt nhất cho gia đình

  + 9h00 - 11h00+ 13h30 - 17h00+ 17h30 - 20h00


  + Thứ 2+ Thứ 3+ Thứ 4+ Thứ 5+ Thứ 6+ Thứ 7+ Chủ Nhật

  Các chú ý riêng cần lưu ý

  + Không+ Gia đình có em nhỏ+ Gia đình có người già+ Dị ứng với thời tiết